Historiek

Historiek van onze school*

1891 Ontstaan van onze school

Op vraag van burgemeester Baron de Turck de Kersbeek kwamen in januari 1891 drie zusters van de congregatie van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar zich vestigen in een gebouwencomplex aan de Molenstraat.
Op 3 februari werd de ‘Aangenomen Meisjesschool’ geopend in de aanpalende klaslokalen die van 1879 tot 1884 gediend hadden voor een katholieke gemengde school (vanwege het godsdienstverbod toen in de gemeenteschool aan de St.-Jozeflei).
Het begon met 2 klassen lagere school en in april kwam er een eerste ‘bewaarklas’ bij voor kleuters.

hist1
1895 Uitbreiding van onze school

In 1895 liet de Baron een gaanderij bouwen aan de straat ‘om de kinderen tegen de koude en regen te beschutten’.
De school breidde uit, er werd bijgebouwd, er kwamen klassen bij – ook een 7de en 8ste leerjaar. (Later werden dezen een juvenaat, een middelbare landbouwhuishoudkundeschool – Hoogbos- en  een hogere normaalschool voor landbouwhuishoudkunde – de Burg -.)

hist2
1909 Steun vanuit de parochie

Er kwam veel steun vanuit de parochie (kapel, refter) en vanuit de Abdij van de Trappisten (banken werden daar gemaakt, kolen en hout geleverd).
In 1909 liet de pastoor aan de straat een Lourdesgrot bouwen.

hist3
1936 In 1936 werd de school vernieuwd

Oude lokalen werden afgebroken en heropgebouwd met 6 lagere schoolklassen en 3 kleuterklassen.
De naam Mariagaarde komt vanaf 1939 ter sprake :  in de tuin (= gaarde) staat nog altijd het grote Mariabeeld.
Mariënhove (vroeger sanatorium Maria – Rust) aan de Brechtsesteenweg is nog steeds het rusthuis van de zusters.

Nog enkele belangrijke data

  • 1968 : kleuterschool en lagere school worden ‘Basisschool’
  • 1991 : 100-jarig bestaan van de school met het project ‘papier’
  • 1995 : 175-jarig bestaan van de Zusters van Vorselaar met het project ‘hoge hakken’
  • 1998 – 1999 : gemengde lagere school
  • 2001 – 2003 : grote bouwwerken  : renovatie en nieuwbouw lagere school
  • 2020: 200 jaar Zusters van Vorselaar.

 

*gegevens uit onze eigen, handgeschreven historiek en uit het boek ‘175 jaar zusters van Vorselaar
*zie ook het jaarboek 2012 van de gemeente Malle
zustersvorselaar.be

Inrichtende macht

Het Mariagaarde Instituut is een school van de regio-vzw OZCS Midden-Kempen onder de koepel van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar.

De congregatie van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar heeft de school opgericht in 1945. Met een specifiek, christelijk opvoedingsproject is het beleidsteam van de congregatie nog altijd de inspirerende en stuwende kracht achter onze school.

Afgevaardigd bestuurder is mevrouw Leen Thijs.

Contactadres:
Vzw OZCS Midden-Kempen
Oude Molenstraat 11
2390 Westmalle