Onze visie

Samen bouwen we aan een school

Waar we respectvol met elkaar omgaan, waar we streven naar een optimaal welbevinding van jong en oud, waar we kinderen begeleiden in hun groei naar zelfredzaamheid

Onze visie

Samen

Samen verbinden

We willen, samen met jullie als ouders, verantwoordelijk zijn voor het leven en leren van jullie kinderen op school. Op een verbindende manier streven we naar persoonlijke contacten met leerlingen en ouders.

We leren VAN elkaar en MET elkaar.

 • met een hart voor kinderen
 • met iedere leerkracht als zorgleerkracht
 • door duidelijke afspraken en verwachtingen
 • door een open en heldere communicatie

We willen vanuit een Christelijke grondhouding een inspirerende omgeving zijn voor al onze kinderen en zo bouwen aan een school waar samenhorigheid heerst.

Onze visie

Respectvol

Respectvol samenleven

Respectvol samenleven met verschillende mensen, met verschillende ideeën en idealen is ontzettend boeiend en verruimt onze blik op de wereld.

Respectvol verbinden

 • We willen iedereen in zijn eigen waarde laten, zonder onszelf daarbij te verloochenen.
 • We willen erkenning geven aan het feit dat ieder van ons uniek is.
 • We willen een school zijn waar alle betrokkenen elkaar kunnen ontmoeten in een open geest voor elke cultuur, overtuiging of geaardheid en met erkenning voor elkaars talenten en zorgnoden.

Respectvolle dialoog

 • We gaan in dialoog met mekaar en werken aan verbinding met elkaar.
 • We hebben respect voor de mening van anderen, die we naast onze eigen mening leggen om samen tot een compromis te komen.
 • We streven er naar dat we ons allemaal geaccepteerd en gewaardeerd voelen.

We willen inzetten op het vormen van kinderen die respect hebben voor onze omgeving, onze schoolgebouwen en de speelplaats, maar ook voor de natuur om ons heen.

Onze visie

Zelfredzaam

Zelfredzaamheid groeiproces

We geloven in het groeiproces van elk kind. We bieden een positieve, veilige en rijke leeromgeving aan, waarin kinderen op eigen tempo kunnen opgroeien tot jongvolwassenen die sterk in hun schoenen staan en zich bewust zijn van hun eigen competenties.

IK MAG HET ZELF!
We bieden kinderen uitdagende groei- en leerkansen aan.

IK WIL HET ZELF!
We geven kinderen het vertrouwen zodat ze initiatief durven nemen en de verantwoordelijkheid durven opnemen voor hun eigen leerproces.

IK KAN HET ZELF!
We stimuleren kinderen om probleemoplossend aan de slag te gaan !!

Onze visie

Welbevinden

Positieve sfeer

We willen een school zijn waar vertrouwen en veiligheid een prioriteit zijn en waar kinderen kunnen participeren. We werken dagelijks in een positieve sfeer aan een veilig school- en klasklimaat:

 • door de betrokkenheid van het kind hoog te houden. Wie ‘goesting’ heeft om te leren, leert beter.
 • door leerinhouden aan te bieden binnen betekenisvolle contexten.
 • door aanschouwelijk een diepgaande beleving.

Gezonde en veilige levensstijl

We willen als school elk kind een gezonde en veilige levensstijl voorleven opdat ook zij zorg leren dragen voor hun eigen fysieke, mentale en sociale welzijn:

 • door een school te zijn waar bewegingen gezondheid sterk voorgeleefd worden.
 • door duurzaam en milieubewust na te denken bij het uitwerken van klas- en schoolactiviteiten.
 • door kinderen voldoende veerkrachtig te maken opdat ze een positief zelfbeeld ontwikkelen.
 • door kinderen te laten groeien in hun relationele vaardigheden zodat ze in alle openheid hun eigen grenzen durven aangeven en deze van anderen leren respecteren.
 • door kinderen te ondersteunen in hun sociale omgang met anderen zodat ze goed met elkaar kunnen opschieten en vrienden kunnen maken.