Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

School algemeen

Hoeveel leerlingen telt de school?

Op onze school zitten momenteel 253 kinderen, waarvan 103 kleuters en 140
lagere schoolkinderen.
Er is plek voor een 110-tal kleuters en 150 kinderen in de lagere school.

Hebben jullie plaats voor buitengewoon onderwijs?

Wij zijn geen buitengewone school. Wij horen tot het reguliere onderwijs. Toch
willen wij inclusief onderwijs bieden en zijn alle kinderen welkom op onze school,
gelijk welke rugzak zij meedragen. Wij zullen voor alle kinderen zorg dragen en
hen begeleiden in hun ontwikkeling, zolang de noden dit toelaten.

Zodra we merken dat een kind afgeremd wordt door zijn/haar beperking en wij
zien dat de ontwikkeling daardoor stilvalt, zullen wij in overleg met de ouders op
zoek gaan naar de meest geschikte volgende stap voor dit kind. Ook wanneer de
veiligheid van het kind of de andere kinderen of leerkrachten in gevaar dreigt te
komen, zullen wij gepaste maatregelen treffen in overleg met alle betrokken
partijen.

Hoe verloopt de betaling?

Elke 2 maanden krijgen de ouders een afrekening. Hierin worden volgende zaken
opgenomen :
– Turnkledij
– Ineten
– Uitstappen
– Zwemmen
– …
Deze rekening kan door de ouders betaald worden via een overschrijving, cash of
met Payconiq op het secretariaat.

Wat zijn de schooluren?

Voor de kleuterschool:
Voormiddag:  08.35u – 11.50u
Namiddag: 13.15u – 15.35u

Voor de lagere school:
Voormiddag: 08.35u–  11.50u
Namiddag: 13.20u – 15.40u

Veelgestelde vragen

Inschrijving

Hoeveel leerlingen telt de school?

Op onze school zitten momenteel 253 kinderen, waarvan 103 kleuters en 140
lagere schoolkinderen.
Er is plek voor een 110-tal kleuters en 150 kinderen in de lagere school.

Hoe verloopt de betaling?

Elke 2 maanden krijgen de ouders een afrekening. Hierin worden volgende zaken
opgenomen :
– Turnkledij
– Ineten
– Uitstappen
– Zwemmen
– …
Deze rekening kan door de ouders betaald worden via een overschrijving, cash of
met Payconiq op het secretariaat.

Veelgestelde vragen

Bestuur

Hoeveel leerlingen telt de school?

Op onze school zitten momenteel 253 kinderen, waarvan 103 kleuters en 140
lagere schoolkinderen.
Er is plek voor een 110-tal kleuters en 150 kinderen in de lagere school.