Katholieke Dialoogschool

Leven en samenleven

Als school zijn we ervan overtuigd dat kwaliteitsvol onderwijs meer is dan louter opleiding.
Onderwijs vormt kinderen tot personen die zin en betekenis vinden in leven en samenleven.
Leren leren, leren werken, en leren (samen)leven gaan op school hand in hand.  De kinderen leren de wereld ontdekken om later hierin zelfstandig aan de slag te gaan.
We willen dan ook zorg dragen voor de unieke talenten van elke leerling, met bijzondere aandacht voor wie het moeilijk heeft.

Christelijke inspiratie

Als katholieke school willen we dit doen vanuit een christelijke inspiratie.
Als leidraad of basishouding om kinderen hierin te begeleiden, worden bijbelverhalen en het voorleven van Jezus gebruikt.
We willen dat zij zich harmonisch kunnen ontplooien, gebaseerd op het mens- en wereldbeeld dat verbonden is met het christelijk geloof.

Katholieke dialoogschool

Vanuit dit mens- en wereldbeeld zijn we katholieke dialoogschool.
Een dialoogschool creëert bewust openheid naar de verschillende andere levensvisies en levenshoudingen.
Er is ruimte voor ontmoeting met anders- of niet-gelovige leerlingen.
In het gesprek vormt de katholieke geloofstraditie het kader van waaruit met respect naar andere overtuigingen wordt gekeken.

Lieven Boeve

“De katholieke dialoogschool, een oefenplaats voor een samenleving van veelheid en verschil, een school waar kinderen, jongeren en volwassenen betekenis leren vinden in dialoog met elkaar, met de verschillende eigen bronnen van leven en met het christelijk verhaal”

– Lieven Boeve

Christelijk opvoedingsproject

Vanuit deze blik werken wij aan ons eigen christelijk opvoedingsproject,  gebaseerd op het opvoedingsproject van Vorselaar en van de ‘Opdrachten voor het  katholiek basisonderwijs in Vlaanderen’.