Onze klassen

Kleuterschool

2-3KA

Juf Mariëlle Peeters en Juf Ingrid

3KA

Juf Shaula Smitz en juf Frauke

4KA

Juf Marij Claessen

4-5KA

Juf Sofie Sas en Juf Mia Geys

4-5KB

Juf Kristine Storms en Juf Frauke

Lagere school

1A

Juf Hilde De Herdt en juf Julie

2A

Juf Rani Vriens en juf Ilse

3A

Juf Ilse Mertens en Meester Vincent

4A

Juf Lore Vissers

5A

Juf Dorien Koninkx

6A

Juf Hilde Van den Broeck en juf Tine