Zorg met een voor kinderen.

Een zorgzame school

Kinderen mogen zichzelf zijn

Vanuit eigen talenten en beperkingen

Aandacht voor hoofd, hart en handen

Samen staan we sterk

Regelmatig overleg tussen klasleerkracht en zorgcoördinator

Open communicatie met ouders en externen

In dialoog met CLB

Klasjuf = eerste zorgjuf

Kind staat centraal

Onderwijs op maat

Ondersteuning door zorgjuf / zorgcoördinator

Zorg op maat

Basiszorg waar iedereen beter van wordt

Uitbreiding / specifieke ondersteuning daar waar het nodig blijkt